Biblioteca

Sendo o concello de Maside terra de poetas e historiadores, como queda demostrado na súa Historia, consideramos necesario crear esta Biblioteca Virtual.
Aquí poderedes atopar os datos dos libros e publicacións relacionados con este concello, así como acceder a varios textos literarios, técnicos, poéticos, lendas, etc.

Por outra banda, na caza de novos talentos, desde esta Biblioteca Virtual damos a oportunidade a todas aquelas persoas que escribiran algún artigo, poesía, etc. relacionado coas terras de Maside, a que a fagan pública e lla amosen desde esta canle ós seus veciños.

[05 Febreiro 2010 – 15:51:58]

Sección: Eles escribiron sobre Maside

Paco Luís Bernárdez: A súa obra

Paco Luís Bernárdez, poeta das Terras de Maside