Corporación

Membros da Corporación municipal

Celso Fernández López
Alcalde
PSdeG – PSOE

Marcos Antonio Castro González
Tenente de alcalde
PSdeG – PSOE

José Manuel Iglesias Araújo
Tenente de alcalde
PSdeG – PSOE

Wenceslao Ángel Botana Mosquera
Tenente de alcalde
PSdeG – PSOE

Begoña De Manuel Arias
Tesoreira
PSdeG – PSOE

María Josefa Vázquez Fernández
Concelleira
PSdeG – PSOE

Casimiro Campo Fernández
Concelleiro
PP

José Ángel Cabo Varela
Concelleiro
PP

Francisco Arias Vázquez
Concelleiro
PP

Raquel Casares Mosquera
Concelleiro
PP

Juan Delfín Fernández Peña
Concelleiro
PP